خرید اینترنتی فایل{تحقيق برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران}

خرید اینترنتی فایل /تحقيق برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران/ وی اف|خرید اینترنتی فایل|34009233|vfm34024163|برنامه ريزي استراتژيک نفت و گاز ,مديريت مخازن نفت و گاز ايران ,برنامه ريزي استراتژيك ,مديريت مخازن نفت ,مدیریت ذخایر گاز ایران ,نفت و گاز ايران, مديريت استراتژي ,استراتژي مخازن نفت و گاز, بررسی ذخایر نفت و گاز ایران, مدیریت ذخایر نفت, دانلو,,,
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : تحقيق برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

مقدمه:
ايران داراي يکي از بزرگ ترين ذخاير « نفت در جا »1 در دنياست که حجم اوليه آن بيش از 450 ميليارد بشکه تخمين زده مي شود. از اين مقدار حدود 400 ميليارد بشکه در مخزن « شکاف دار»2 و بقيه آن در مخازن « تک تخلخلي »3 قراردارند.
از اين مجموعه بيش از 91 ميليارد بشکه نفت خام يعني بيش از 20 درصد قابل برداشت است. به علاوه بايد توجه داشت که متوسط بازيافت نفت خام از مخازن شکاف دار تا حدودي کمتر از مخازن تک تخلخلي با همان خصوصيات است.
هدف اصلي اين نوشته بررسي بازيافت اقتصادي و قابل قبول نفت از اين مخازن عظيم است. اين امر نه تنها به سود کشور ايران است بلکه ساير کشورهاي جهان نيز از آن منتفع مي شوند. براي بررسي اين موضوع کليدي لازم است هر يک از عوامل اصلي مهندسي مخازن نفت به شرح زير مطالعه شوند.
• چرا ضريب بازيافت نفت از مخازن ايران در مقايسه با نقاط ديگر جهان پايين تر است؟
• موقعيت عملي بازيافت نفت از مخازن « تک تخلخلي » و « شکاف دار» ايران چگونه است؟
• مهم ترين عوامل اقتصادي بازيافت بيشتر نفت از مخازن ايران کدام اند؟
• حداکثر برداشت از نفت در جا با در نظر گرفتن فرايند توليد اوليه و ثانويه به چه ميزان است؟
• چگونه مي توان سرمايه گذاري لازم جهت تزريق گاز مورد نياز به ميزان 20 ميليارد پاي مکعب در روز به مخازن نفتي را تامين کرد؟
براي بررسي ظرفيت هاي ممکن بازيافت و استحصال نفت از مخازن کشف شده موجود، مطالعه گسترده مخازن نفت و گاز کشور چه در خشکي و چه در مناطق دريايي لازم به نظر مي رسد.
به منظور انجام اين مطالعات به زمان، نيروي انساني متخصص و حمايتهاي مالي نيازمنديم. اين کار لزوماً بايد از طريق «مدل سازي مفهومي »4 از تمام مخازن موجود کشور انجام گيرد. با انجام اين روش مي¬توان کليه مخازن نفت و گاز کشور را طي دوره زماني قابل قبول و با هزينه معقول مطالعه نمود، و اين در حالي است که از کيفيت کار نيز کاسته نخواهد شد.
قبل ورود به مباحث اصلي، بهتر از به طور اجمال فرق هاي اساسي بين مخازن شکاف دار و تک تخلخلي را بيان کنيم. تفاوتهاي اصلي مخازن نفتي شکاف دار و تک تخلخلي به شرح زير خلاصه مي شود:


مطالب دیگر:
🔍گزارش کار آزمایش حل تعارض ها🔍گزارش کار آزمایش دقت در هدف گيري🔍گزارش کار آزمایش دقت مسیر🔍گزارش کار آزمایش سنجش حافظه و قدرت یادگیری🔍گزارش کار آزمایش های روان شناسی تجربی🔍گزارش کار آزمایش های روانشناسی🔍گزارش کار آزمایش يادگيري انتقال دو جانبه🔍گزارش کار آموزی احداث ساختمان مسکونی🔍گزارش کار آموزی اداره مخابرات🔍گزارش کار آموزی شركت شهد ايران🔍گزارش کار آموزی شرکت تعاونی بهنوش🔍گزارش کار آموزی كارخانه شهد آب اروميه🔍گزارش کار آموزی كارخانه قند آبكوه🔍گزارش کار آموزی کارخانه آرد والسی قائن🔍تحقیق فرآیند تولید سیمان🔍نظام آموزشي چين🔍نظريه‌ سازمان‌ هاي‌ يادگيرنده‌🔍نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع🔍نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول🔍نقش زن در جامعه🔍نقش هنر در توسعه فعالیتهای امور تربیتی🔍تحقیق نوجواني🔍تحقیق نيشكر🔍همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي🔍همجنس بازی