خرید اینترنتی فایل{برنامه ريزي توليد (jit)}

خرید اینترنتی فایل /برنامه ريزي توليد (jit)/ وی اف|خرید اینترنتی فایل|32014431|vfm34024163|تولید بهنگام , jit
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : برنامه ريزي توليد (jit)تحقیق در حجم 154 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:


فهرست :

بخش اول اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT 1
1-1 مقدمه 2
2-1 رويكردها و نگرش ها به JIT 3
3-1 اهداف رویکرد JIT 5
1-3-1 ضايعات صفر 5
2-3-1 موجودي صفر 7
3-3-1 زمان Set up يا آماده سازي صفر 7
4-3-1 زمان پيشبرد صفر 10
5-3-1 جابجايي صفر 12
4-1 عناصر كليدي رویکرد JIT 13
1-4-1 تطابق طرح محصول با تقاضاي بازار 14
2-4-1 تعريف خانواده هاي محصول و توليد جريان مبنا 15
3-4-1 رابطه با تامين كنندگان در محيط JIT 20

بخش دوم اشنایی باسیستم مورد مطالعه ( شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو) ( وضع موجود ) 23
1-2 مقدمه 24
2-2 معرفی شرکت 24
3-2 واحد های اصلی شرکت(چارت سازمانی) 24
4-2 برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت) 26
5-2 خط تولید فعلی شرکت 29
6-2 سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت 43

بخش سوم تكنيك هاي طراحي سيستم توليدي JIT 52
1-3 مقدمه 53
2-3 تكنيك هاي طراحي سيستم توليدي JIT 53
1-2-3 تكنيك هاي برنامه ريزي توليد 55
الف -1-2-3 تطابق ماهانه 56
ب -1-2-3 تطابق روزانه 61
2-2-3 تكنيك هاي ساده سازي فرآيند ساخت و كاهش زمان هاي پيشبرد 63
الف-2-2-3 كاهش زمان صف 67
ب-2-2-3 بچ يا دسته هاي كوچك توليدي و انتقالي 68
3-2-3 تعادل خط 71
4-2-3 كنترل خودكار سطح توليد 73
5-2-3 استانداردهاي عملياتي 74
6-2-3 همكاري دو جانبه 78
7-2-3 كاهش زمان حمل و نقل 78
8-2-3 كاهش زمان آماده سازي(Set up)
9-2-3 رويكرد JIT به زمان انجام فرآيند 79
10-2-3 استفاده از منابع توليدي 84
الف-10-2-3 نيروي كار انعطاف پذير 85
ب -10-2-3 تجهيزات انعطاف پذير 85
11-2-3 طراحي محصول براي سادگي در ساخت و مونتاژ 86
بخش چهارم طراحی سیستم کانبان شرکت مورد(شرکت رافکو)
88
1-4 مقدمه 89
2-4 سيستم كانبان 89
3-4 سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید 90
5-4 انواع كارت هاي كانبان 95
1-5-4 كانبان برداشت 96
2-5-4 كانبان توليد 96
6-4 جريان كارت هاي كانبان 101
7-4 جریان کارت های کانبان در خط تولید(شرکت مورد مطالعه) 106
8-4 جريان كارت ها ی کانبان در يك ايستگاه كاري 112
9-4 عملكرد كانبان 119
10-4 ارتباط با فروشندگان توسط سيستم كانبان 122
11-4 كانبان به عنوان يك تكنيك بهبود كيفيت 123
بخش پنجم خرید وتحویل بهنگام 124
1-5 خرید به هنگام 125
2-5 تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام 125
3-5 انتخاب عرضه کننده 131
1-3-5 منافع مشتری 131
2-3-5 منافع عرضه کننده 132
4-5 معیار و انتخاب عرضه کنندگان 134
5-5 تحویل به هنگام 142
1-5-5 بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل 143
2-5-5 بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع 148
6 منابع 151
مطالب دیگر:
📃طرح لایه باز اعلامیه ترحیم پدر جدید 100 درصد لایه باز📃پاورپوینت برآورد مدت زمان پروژه📃پاورپوینت برترین فناوری های آینده📃پاورپوینت بررسی بر سند چشم انداز 20 ساله ايران📃پاورپوینت بررسی بیماری تب مالت📃پاورپوینت بررسی بیماری های قلبی عروقی📃پاورپوینت بررسی تاثیر سنگ های مختلف بر مراکز انرژی📃پاورپوینت بررسی تغذیه بر جنسیت جنین 📃پاورپوینت بررسی دوران زمین شناسی📃پاورپوینت پروتکل ssl📃پاورپوینت پسته📃پاورپوینت پشتیبانی سرویس و مدیریت تراکنش ها مبتنی بر وب📃پاورپوینت پمپ ها و کنترل کننده های سرم📃پاورپوینت پمپ های بادی آبکش📃پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی📃پاورپوینت پول شویی📃پاورپوینت پويايي توسعه و همگرايي باروري اقوام در ايران📃پاورپوینت پیاده سازی استراتژی 📃پاورپوینت پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران📃پاورپوینت پیاده سازی سیستم فایل📃پاورپوینت پیام کوتاه با AT COMMANDS📃پاورپوینت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی (AEFI)📃پاورپوینت پیدایش و تحول سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS 📃پاورپوینت پیدایش و حیات سيستم عامل سیمبین 📃پاورپوینت پیش بینی (رگرسیون)